Türkiye Oturma - Çalışma İzni Danışmanlık Hizmeti - Göçmen Bürosu

Başvuru Merkezi

Nerelerdeyiz

 • Ankara
 • Antalya
 • İzmir
 • İstanbul
 • Gaziantep

Göçmenlik Bürosu İşlemleri

Göçmenlik Hakkında Bilgi Veren Bilgi Platformudur.

Şirket Ortağı Yabancıların Çalışma İzni Alması

Ücretsiz telefon desteği:

Online Randevu

Şirket Ortağı Yabancıların Çalışma İzni Alması

Şirket Ortağı Yabancıların Çalışma İzni Alması için gereken şirket belgeleri ve kişisel belgeler makalemizde mevcuttur. Gerekli belge ve bilgileri makalemizi bitirdikten sonra tamamen öğrenmiş olacaksınız. Hızlı ve kaliteli bir süreç geçirdikten sonra çalışma izni almak için bizlerle temas kurabilirsiniz. Doğrudan Türkiye’ye yatırım yapacak olan yabancı sermayedarların bilmesi gereken bilgi ve belgeler bir alt başlığımızda yer almaktadır.

Bilinmesi Gereken Bilgiler ve Gerekli Belgeler

Şirket Ortağı Yabancıların Çalışma İzni Alması konusunda bilmeniz gereken her ayrıntıyı sizler için bir araya getirdik. 4875 sayılı kanunumuza göre doğrudan buraya yatırım yapacak yabancı yatırımcıların belirli şartları yerine getirmeleri gerekmektedir. Yerine getirmeleri zorunlu olan şartları aşağıdaki gibi sıralayabiliriz;

 • Yatırım yapılacak olan şirketin en azından 100.000 TL hali hazırda ödenmiş sermayesi olmalıdır. 100.000 TL’den az ödeme yapmış şirketlerin, brüt satışları ise en azından 800.000 TL’yi bulmalı veya son yılki ihracatın toplam tutarının en azından 250.000 USD olması gerekmektedir.
 • Şirketlerde en azından 5 adet Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının istihdam etmesi (geçinmesi) gerekmektedir. Yeni kurulacak olan bir şirketten bu şart çalışma izinlerinin son 6 ayında mecburi olarak istenilecektir.
 • Şirket Ortağı Yabancıların Çalışma İzni Alması için gereken son bir koşul bulunmaktadır. Bu koşul, yabancı sermayedarın şirketin en az %20’lik bölümünü satın alması ve sermaye katkı payının ise 40.000 TL’den az olmaması gerekmektedir.

Şirket ortağı olacak yabancıların vermesi zorunlu olduğu belgeler ise şu şekildedir;

 • Çalışma izninin başvuru dilekçesi verilmelidir.
 • İş sözleşmesinin belirli bir süre zarfına sahip olması gerekmektedir.
 • Şirketin var olduğu şehirdeki, İl Ticaret Odası’ndan alınması gereken faaliyet belgesi sunulmalıdır.
 • Kurum veya kuruluşların en son ortaklarını veya hissedarlarını gösteren Ticaret Sicil Gazetesi de sunulması gereken belgeler arasında yer almaktadır.
 • İş yerinde çalışan personellerin detaylı bilgileri de sunulması gereken belgeler arasında yer almaktadır.
 • Şirket Ortağı Yabancıların Çalışma İzni Alması için kişinin 1 adet fotoğrafı da şarttır.
 • 6 ay veya daha fazla ikamet izninin bulunması, ortak kişi için şart koşulmuştur.
 • Diploma veya mezuniyet belgesinin yeminli tercüman tarafından yapılmış olması ve noter tasdikli süresi de bildirilmelidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu web Sitesi’nin Konsolosluk veya herhangi bir resmi kurumla bağlantısı bulunmamaktadır. Firmamız Danışmanlık hizmeti vermektedir. Bu web sitesi bilgilendirme amacıyla iyi niyetle hazırlanmıştır. Bu web sitesinde yer alan her türlü bilgi genel nitelikte olup, doğruluğu, eksiksiz olması, güvenilirliği, yeterliliği ve güncelliği hiçbir surette garanti ve taahhüt edilmemektedir.